TOP

Power to the window

Elektriciteit opwekken werd tot voor kort vooral gedaan door grote centrales. Gas of kolen gestookt of door kerncentrales. Maar wind en zon hebben de decentrale opwekking op de kaart gezet.


De jongste technologische ontwikkelingen maken windmolens robuuster en efficiënter en zonnecellen worden door massaproductie in China, goedkoper. Met andere woorden het rendement van deze nieuwe bronnen wordt concurrerend ten opzichte van door fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit.

Energievoorziening was lang het terrein van grote, kapitaalkrachtige energiebedrijven. Shell heeft gemiddeld 30 jaar nodig om een vinding in een laboratorium in Amsterdam Noord om te zetten in een commerciële activiteit. Zo ontstonden LNG, Gas to Liquids en kolenvergassingscentrales.

Maar bij Power to the people, ‘cause the people want peacedecentrale opwekking leidden de combinatie van kleine technologische vernieuwingen, zoals de meters die het elektriciteitsverbruik in onze huizen vergelijkt met dat van de buren of in de wijk, tot ingrijpende veranderingen. Maar er zijn meer voorbeelden.

Neem bijvoorbeeld het initiatief van twee jonge Delftse ingenieurs. Zij hebben in hun studie een coating ontwikkeld die het opwekken van elektriciteit via ramen mogelijk maakt. Via hun startup PowerWindow werken zij nu aan het bouwen van een prototype, waarmee kantoorramen of autoruiten kunnen worden uitgerust.

De huizen waarin we wonen, de kantoren waarin we werken en de auto’s waarin we rijden verbruiken ongeveer de helft van de nationale energieconsumptie. Huizen en kantoren worden al geïsoleerd, en in combinatie met zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling kan de vraag scherp teruggedrongen worden. Tegelijkertijd worden auto’s steeds meer hybride of elektrisch, die met hun accu’s een buffer kunnen vormen als zon en wind opgewekte energie sterke fluctuaties ondergaat.

En dan komt daar binnen een decennium ook nog de PowerWindow bij, die onze gebouwen en auto’s gaan helpen om echte energiecentrales te worden.