TOP

Ford nestelt zich op campussen

Ford heeft een paar jaar geleden besloten intensiever te gaan samenwerken met onderzoekers op (technische) universiteiten. In de VS wordt samengewerkt met het MIT, Stanford en Michigan State University. In Europa is de technische universiteit in Aken de uitverkorene.


Keulen en Aken hebben lang gebekvecht over de vraag wie de beste technische universiteit had. Het feit dat Ford haar Europese onderzoeksteam van 350 ingenieurs heeft gehuisvest op de campus van de technische universiteit in Het nabijgelegen Jülich herbergt het grootste interdisciplinaire onderzoekscentrum van Europa. Het onderzoek richt zich op energie, milieu, gezondheid en informatie. Aken is voor velen het bewijs dat de strijd beslecht is in het voordeel van de stad die vlak over de grens van Nederland en België ligt. De universiteit werkt als een magneet en als een bron. De afgelopen 25 jaar hebben 1000 high tech bedrijven zich in de regio gevestigd, waarvan de helft startups van de universiteit zijn.

Karl Siebertz is bij Ford een breinbinder, hij brengt de ingenieurs van Ford en de universiteit bij elkaar. Als ik hem vraag hoe hij het effect van de samenwerking meet, dan is zijn antwoord niet een indicator of een spreadsheet. En het woord ‘controle’ komt ook niet in zijn vocabulaire voor. Wel schetst hij een structuur waarbinnen creativiteit de vrijheid krijgt en gericht wordt.

Een keer per jaar nodigt Ford mondiaal zijn ingenieurs uit met een onderzoeksvoorstel te komen. De winnaars krijgen een budget om het uit te voeren, inclusief de mogelijkheid om het onderzoek te doen in samenwerking met een universiteit. Volgens Siebertz leidt deze aanpak tot veel motivatie bij het eigen onderzoeksteam, maar ook bij de universiteit. Succes maakt de kans op een vervolgopdracht alleen maar groter.

Tot slot is er nog een factor die de samenwerking bevordert. Het laboratorium van Ford is eigenlijk te klein, maar er is niet voor gekozen om de eigen faciliteiten uit te breiden. Het gevolg: de ingenieurs van Ford zoeken de laboratoria van de universiteit op, die letterlijk om de hoek liggen.