TOP

Waarin gaan we nu investeren?

Het duurde even, maar de vraag kwam uiteindelijk. In Chicago vroegen investeerders ons wat ons boek voor hen betekende?


We gaven ze een paar voorbeelden. Zo zullen nieuwe concepten, als het gezamenlijk gebruik van de auto en de autonome, elektrische auto die met een iPhone besteld kan worden, de mobiliteit in de steden ingrijpend gaan veranderen. En dat zal in de VS nog heel wat voeten in de aarde hebben. Want daar heeft de dominantie van de auto geleid tot snelwegen in het hart van de stad en parkeergarages op iedere hoek van de straat.

Parkeergarages worden de nieuwe hotspotsDat gaat veranderen, en dat zal tijd kosten, maar beleggers krijgen een prachtige kans. Investeringen zijn nodig in fietspaden, en lightrail verbindingen. Parkeergarages, die nu nog dode elementen in de stad zijn, worden getransformeerd tot hotspots. Plekken waar je elkaar makkelijk en comfortabel ontmoet, en waar je kunt vergaderen terwijl de auto wordt opgeladen.

Die garages met al die elektrische auto’s worden grote ‘accu’s’ die gebruikt worden als buffer in het hybride elektriciteitsnet, waaraan nu al gewerkt wordt omdat steeds meer energie decentraal wordt opgewekt via wind en zon. Investeringen zijn er ook nodig voor het bouwen van nieuwe open ontmoetingsplekken waarin multidisciplinair kan worden samengewerkt.

Die plekken worden wel steeds vaker gezocht in het centrum van de stad. Dat betekent dat kantoren in de voorsteden minder gevraagd zijn en dus als investering minder interessant zijn geworden. Er zijn al makelaars die zich gespecialiseerd hebben op het vinden van de juiste plekken in de stedelijke hotspots.

Na afloop, zoals zo vaak tijdens deze boektour, kwam een belegger in gemeente-obligaties (een heel grote markt in de VS) naar mij toe, om mij te vertellen, wat hij uit ons boek had opgepikt. Voor hem waren de regio’s die we beschrijven blinde plekken. Maar nu zag hij dat daar veel kansen liggen.