TOP

Waarom Eindhoven zoveel van Waterloo houdt

Eigenlijk is het heel simpel. In beide regio’s zijn ze ervan overtuigd dat je alleen door samenwerking en een open houding de uitdagingen in de high tech te lijf kan gaan. Dat lijkt tot zakelijk succes en dat geeft vertrouwen.


We waren uitgenodigd voor een ontbijt op het Perimeter Institute. Een onafhankelijke onderzoeksinstelling voor theoretische natuurkunde, gefinancierd door Mike Lazaridis de oprichter van Blackberry. Gastheer die ochtend was de directeur Michael Duschenes en aan tafel had hij uitgenodigd de vier maanden verse burgemeesters van Waterloo en Kitchener, ondernemers en een oud hoogleraar geschiedenis.

Onze vraag was of die cultuur van samenwerking van de laatste decennia was als reactie op de technologische uitdagingen? Voor het beantwoorden van die vraag nam de hoogleraar ruim de tijd. Hij had onlangs een boek gepubliceerd over innovatie en ondernemerschap in de regio. Uit zijn onderzoek blijkt dat de Duitse immigranten die zich begin 19 e eeuw in de streek vestigden, pragmatische doeners waren.

Ze gebruiken dezelfde taal, ze spreken met elkaar en niet over een ander.Als er een probleem was dan losten ze dat gezamenlijk op. Zo ontstonden er industriële bedrijven en werd er een technische universiteit gesticht in Waterloo. Die pragmatische houding heeft zich de afgelopen decennia geuit in een streven van lokale autoriteiten, bedrijven en kennisinstellingen nauw samen te werken.

Dat heeft er toe geleid dat de universiteit een co-op programma heeft opgezet. Dat houdt in dat studenten vier maanden studeren en vier maanden in verschillende bedrijven werken. En dat vijf jaar lang. Het voordeel van deze aanpak is dat de studenten na hun praktijkfase met nieuwe vragen terugkomen in de collegebanken en meer begrip opbouwen van wat hen te wachten staat als zij zijn afgestudeerd.

We hadden voor onze disgenoten nog een vraag: hebben de duizenden mensen die Blackberry twee jaar geleden moest ontslaan tot een verzwakking van de regio geleid? Het antwoord was ontkennend. Veel mensen zijn hun eigen bedrijf begonnen waardoor de basis als tech regio juist versterkt is.